KONTAKT

Siedziba firmy:

  Advance Europe Sp. z o.o. Biuro Techniczno-Handlowe

  ul. Skrzetuskiego 30 m. 3

  02-726 Warszawa


Numery telefonów:

  + 48 22 / 843-05-18

  + 48 22 / 843-03-10

  + 48 22 / 843-04-47


Numer faksu:

  + 48 22 / 843-67-94


Dane identyfikacyjne:

  NIP 521-008-03-50

  REGON 006716691

  Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie

  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  KRS 0000035575


Konta bankowe:

  Advance Europe Sp. z o.o.

  Bank Pekao S.A.

  08 1240 6218 1111 0000 4618 5482


  Advance s.c. Renata Boryczko, Konrad Jakszta

  PKO Bank Polski S.A.

  12 1020 1169 0000 8502 0011 3498 

Kadra

Renata Boryczko

Prezes Zarządu

r.boryczko@advanceeurope.com.pl

Katarzyna Rynkar

Asystent Zarządu

(sekretariat)

ae@advanceeurope.com.pl

Piotr Andrzejewski

Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu

(narzędzia chirurgiczne)

p.andrzejewski@advanceeurope.com.pl

Konrad Jakszta

Kierownik ds. produktów jednorazowych

(produkty jednorazowe)

k.jakszta@advanceeurope.com.pl

Agnieszka Nowakowska

Handlowiec

(narzędzia chirurgiczne)

a.nowakowska@advanceeurope.com.pl

Jakub Górzyński

Handlowiec

(narzędzia chirurgiczne)

j.gorzynski@advanceeurope.com.pl

Anna Krzywdzińska

Handlowiec

(produkty jednorazowe)

a.krzywdzinska@advanceeurope.com.pl

Mikołaj Boryczko

Handlowiec

(produkty jednorazowe)

m.boryczko@advanceeurope.com.pl