IGŁY, ROZSZERZADŁA, ŁĄCZNIKI

Igła punkcyjna (rys. 1)

  • 1-o częściowa, piaskowana

  • 2-u częściowa, piaskowana

  • 3-y częściowa, z pierścieniami

  • widoczna w USG

 

Igła do punkcji pęcherza moczowego (rys. 2)

  • wykonany ze stali medycznej

  • rozrywalna

 

Rozszerzadła (rys. 3)

  • roszerzadło bez rozrywalnej koszulki

  • rozszerzadło z rozrywalną koszulką

  • zestawy rozszerzadeł

 

Łączniki

  • różnego rodzaju łączniki do worka na mocz, łączniki uniwersalne, łączniki igłowe

 

oferta ogólna         narzędzia           urologia          biopsja         przeciwżylakowe         pompy