FOSFORYLOCHOLINA (PC)

Od 10 lat Urotech z powodzeniem używa powłoki PC na urządzeniach urologicznych. Fosforylocholina obniża ryzyko inkrustacji i zakażenia, co prowadzi do wydłużenia okresu implantacji cewników moczowodowych i nefrostomiijnych. Poniżej opisana jest efektywność i zalety używania powłoki PC.

Fosforylocholina (PC) jest biologicznym, trwałym uszczelnieniem zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni implantów zapobiegającym powstawaniu biofilmu, a następnie inkrustacji. PC używana jest z powodzeniem nie tylko w urologii, lecz również w innych dziedzinach medycyny (cewniki wieńcowe, szkła kontaktowe).

Technologia PC opiera się na stwierdzeniu, że zewnętrzna warstwa błony komórkowej krwinek czerwonych jest hemokompatybilna, natomiast wewnętrzna warstwa jest trombogeniczna. Wewnętrzna, trombogeniczna powierzchnia posiada ujemnie naładowane fosfolipidy, podczas gdy zewnętrzna utworzona jest z blisko ułożonych dodatnio i ujemnie naładowanych fosofolipdów, które w efekcie są elektrycznie obojętne. 80 % zewnętrznej powierzchni błony komórkowej erytrocytów zawiera fosforylocholinę, natomiast pozostała część zbudowana jest z innych fosfolipidów. Równomierna powłoka PC na powierzchni cewników wieńcowych, soczewek kontaktowych oraz implantów urologicznych naśladuje bipolarny charakter błon fizjologicznych oraz zwiększa bio – i hemokompatybilność. Molekuły wody również wykazują bipolarną strukturę, stąd wiele z nich wiąże się luźno na powierzchni forforylocholiny.

Zgodnie z powyższym opisem efektywności, PC jest odpowiedni do stosowania w urologii. Molekuły wody związane na powierzchni PC implantu hamują wiązanie się innych molekuł, a tym samym redukują współczynnik tarcia, co skutkuje w lepszym procesie implantacji. Nawet w krótkim czasie po implantacji, obserwowane jest tworzenie się biofilmu na powierzchni niepokrytych PC cewników. Biofilm zawiera różnorodne mikroorganizmy oraz macierz pozakomórkową, stąd też uważany jest za trwały rezerwuar bakterii, obniżający efektywność terapii antybiotykowej i utrzymujący zakażenie dróg moczowych spowodowane cewnikiem. Większość z tych mikroorganizmów wytwarza ureazy, katalizujace rozpad mocznika, powodujące wzrost pH moczu i powstawanie biofilmu. Jesli pH przewyższy neutralny punkt (pH=7), różnie rozpuszczalne molekuły wytracają się i krystalizują na powierzchni implantu. Tworzy się inkrustacja, która zwęża światło cewnika doprowadzając do zahamowania jego funkcji.


Liczne badania kliniczne i in vitro dowiodły efektywności powłoki fosforylocholinowej na powierzchniach urządzeń urologicznych. Rycina przedstawia adsorpcję bakterii E. coli na różnych powleczonych PC materiałach używanych do produkcji urządzeń urologicznych w porównaniu do tych niepowleczonych. E. coli jest uznawana za główną bakterię odpowiedzialną za infekcję przewodu moczowego. Powierzchnie powleczone PC wykazują, niezależną od materiału, znacząco mniejszą adsorpcję bakterii. W innym badaniu in vitro cewniki utworzone z różnych materiałów i powłok (lateks i silikon, niepowleczone, hydrożel i powleczone PC), inkubowano w moczu zanieczyszczonym Proteus mirabilis aż do momentu pojawienia się inkrustacji. Badanie to potwierdziło pozytywny efekt fosforylocholiny : powleczone PC silikonowe cewniki pozostawały drożne najdłużej. Te eksperymentalne wyniki zostały także potwierdzone in vivo przez autorów. W teście klinicznym, 44 cewniki moczowodowe powleczone PC zostały przetestowane na obecność inkrustacji po 12 tygodniach implantacji. Do porównania służyło 28 niepokrytych cewników moczowodowych pobranych od tego samego pacjenta z wcześniejszej implantacji. Badanie wykazało, że 61% niepokrytych oraz 36% pokrytych PC cewników posiadało wizualnie zauważalny biofilm. Inkrustacja została oszacowana przez procedurę standaryzującą. Wskaźnik inkrustacji niepokrytych cewników testowany na całej długości cewnika był wyższy niż dla cewników pokrytych PC. W perspektywicznym losowym badaniu porównawczym niepokrytych i pokrytych PC cewników moczowodowych Heidenreich i wsp. znaleźli znaczące różnice w różnych parametrach. Przetestowali oni cewniki moczowodowe (40 niepokrytych/40 pokrytych PC) od 80 pacjentów poddanych głównie zabiegowi usunięciu kamieni, po czasie implantacji 34-37 dni. Pacjenci z cewnikami pokrytymi PC wykazywali mniejszy stopień bólu i nietrzymania moczu, mniejszą infekcję dróg moczowych i obniżoną potrzebę kuracji antycholinergicznej. Autor wywnioskował, że pokryte fosforylocholiną cewniki moczowodowe minimalizują - zachorowalności spowodowane obecnością cewnika - występowanie infekcji przewodu moczowego, a co za tym idzie, - mniejsze koszty towarzyszące leczeniu (antybiotyki, antycholinergiki)


Podsumowując

Fosforylocholina - specjalnie zaprojektowana powłoka wykorzystywana do pokrycia wyłącznie cewników moczowodowych i nefrostomijnych firmy Urotech.

 

Właściwości:

  • wydłużenie czasu implantacji cewników do ponad 6 miesięcy

  • znaczne zmniejszenie inkrustacji poprzez zmniejszenie przyczepności bakterii

  • spadek zakażeń

  • wysoki komfort dla pacjenta

  • mniejsze parcie moczu

  • łatwiejsze umiejscowienie cewnika

  • wysokie powinowactwo do wody

 

Galeria

oferta ogólna         narzędzia           urologia          biopsja         przeciwżylakowe         pompy